1981. évi 30. törvényerejű rendelet

a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § Az 1961. évi VI. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A művelési kötelezettség elmulasztásáért, valamint a földeknek a mezőgazdasági termelésből időleges vagy végleges kivonásáért megállapított térítésekből, a földterület növelésének és termőképessége javításának támogatására szolgáló, központilag kezelt Földvédelmi Alapot kell létesíteni, amely egyéb forrásokból is növelhető."

2. § Ez a törvényerejű rendelet 1982. január hó 1. napján lép hatályba; végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére