Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

13/1984. (VII. 25.) MM rendelet

a szakmérnökképzés és szakközgazdász-képzés egyes kérdéseiről

A pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, továbbá a képzésben érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Szakmérnök-, illetőleg szakközgazdász-képzés az egyetemi tanács és a képzésben érdekelt miniszter, országos hatáskörű szerv vezetőjének együttes állásfoglalása alapján indítható.

2. §

Az esti és levelező tagozaton folytatott szakmérnök- és szakközgazdász-képzésben, gazdasági mérnökképzésben, továbbá a közgazdász mérnökképzésben való részvétel önköltséges. A munkáltató a költségeket a képzésre való kötelező kijelölés, illetőleg tanulmányi szerződés kötése esetén részben vagy egészben átvállalhatja.

3. §

(1) A mérnökök közgazdasági képzéséről szóló 1035/1956. (V. 19.) Mt. h. számú határozat végrehajtása tárgyában kiadott 48/1956. (O. K. 13.) OM számú utasítás 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A képzés önköltséges; az oktatásra és a hallgatókra egyébként a levelező oktatásra és hallgatókra vonatkozó általános tanulmányi rendelkezéseket kell alkalmazni."

(2) Ez a rendelet 1984. szeptember 1-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban csak az 1984/85. tanévtől induló képzésekre kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát veszti:

- a műszaki egyetemi szakmérnökképzésről szóló 138/1965. (M. K. 12.) MM számú utasítás 2., 7. és 15. pontja;

- a mérnöktovábbképzés és a szakmérnökképzés egyes gazdasági kérdéseiről szóló 139/1965. (M. K. 12.) MM számú utasítás 13., valamint 15-17. pontja;

- a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen folyó továbbképzés, szakközgazdászképzés egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint Közgazdasági Továbbképző Intézet létesítéséről szóló 142/1971. (M. K. 12.) MM számú utasítás 13. pontjának b) alpontja.

Drecin József s. k.,

művelődési minisztériumi államtitkár