2/1984. (I. 23.) EüM rendelet

az öregek napközi otthonában fizetendő gondozási díj felemeléséről

1. §

Az öregek napközi otthonáról szóló 1/1975. (I. 15.) EüM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gondozási díj legmagasabb összege (teljes gondozási díj) havonta

a) amennyiben a hét minden napján van étkeztetés és kiszolgáltatott étel

- csak ebéd 390 Ft

- reggeli és ebéd 480 Ft

- ebéd és vacsora 600 Ft

- reggeli, ebéd és vacsora 690 Ft

b) ha hetenként csak öt vagy hat napon van étkeztetés, illetőleg kiszolgáltatott étel, akkor a nyitvatartási rendnek megfelelően az alábbi napi térítési díjak figyelembevételével kell a havi gondozási díj legmagasabb összegét megállapítani:

- csak ebéd 13 Ft

- reggeli és ebéd 16 Ft

- ebéd és vacsora 20 Ft

- reggeli, ebéd és vacsora 23 Ft."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter