1984. évi 32. törvényerejű rendelet

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § Az 1977. évi 28. törvényerejű rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Víziközmű társulat: a vízműtársulat és a csatornamű társulat, valamint a belterületi vízelvezető társulat. A vízműtársulat a település (az együttesen ellátott települések) ivóvízellátását szolgáló víziközművet, a csatornamű társulat a településen (az együttesen ellátott településeken) a szennyvízelvezetés (csatornázás) és szennyvíztisztítás célját szolgáló csatornaközművet, a belterületi vízelvezető társulat a település belterületét a káros vizektől mentesítő belterületi vízelvezető műveket hoz létre, illetőleg azokat fejleszti."

2. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére