1984. évi 5. törvényerejű rendelet

a társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról

A társadalombiztosítás fejlesztésében jelentős eredményeket hozott, hogy annak irányításában a szakszervezetek közreműködésével fokozódó szerepet kaptak a társadalmi elemek. A társadalombiztosítási gondoskodásban részesülők körének kiszélesedése a társadalombiztosítás irányításának olyan továbbfejlesztését indokolja, amely megőrzi és tovább szélesíti annak társadalmi jellegét, s ugyanakkor kifejezi, hogy hazánkban a társadalombiztosítás állami feladat.

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. § (1) Az OTT elvi irányítása mellett - önkormányzati jellegű szervként - a megyékben és a fővárosban megyei (fővárosi) társadalombiztosítási tanács (a továbbiakban: mtt.), a vasútnál Vasutas Társadalombiztosítási Tanács működik.

(2) A társadalombiztosítási feladatot is ellátó munkáltatónál társadalombiztosítási tanács működik.

5. §[4]

6. §[5]

7. §[6]

8. §[7]

9. §[8]

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXXXIV. törvény 34. § b) pontja. Hatálytalan 1991.12.28.