1985. évi VI. törvény

az Alkotmány és a választási törvény kiegészítéséről

1. § Az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről szóló 1972. évi I. törvény 71. §-ának (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az országos választási listán megválasztott képviselő megüresedett helyére az új képviselőt - a Hazafias Népfront Országos Tanácsának jelölése alapján - az Országgyűlés választja meg."

2. § Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1983. évi III. törvény 4. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(2) Az országos választási listán megválasztott képviselő megüresedett helyére az új képviselőt - a Hazafias Népfront Országos Tanácsának jelölése alapján - egy éven belül az Országgyűlés választja meg."

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére