1986. évi 16. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyve módosításáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a munkáltató mond fel, új munkahely keresése végett a dolgozó részére a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott szabadidőt kell biztosítania. Ezt meghaladó időre, vagy a dolgozó felmondása esetén a munkáltató a dolgozót a munkavégzés alól csak rendkívül indokolt esetben (pl. szervezett munkaerő-átcsoportosításnál) mentheti fel. A felmentés tartamára a dolgozót átlagkeresete megilleti."

2. § Ez a törvényerejű rendelet 1986. szeptember 15. napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára