1987. évi 17. törvényerejű rendelet

a Magyar Kereskedelmi Kamara elnevezésének megváltoztatásáról

1. § A Magyar Kereskedelmi Kamara elnevezése Magyar Gazdasági Kamarára változik. Az 1985. évi 11. törvényerejű rendelet címe és 1. §-ának (1) bekezdése ennek megfelelően módosul.

2. § Ahol jogszabály a Magyar Kereskedelmi Kamarát említi, ott a Magyar Gazdasági Kamarát kell érteni.

3. § Ez a törvényerejű rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára