1/1987. (II. 9.) KM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló - a 6/1984. (II. 29.) KM és a 18/1984. (XII. 19.) KM rendelettel módosított - 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének I/D. pontja az alábbi f) alponttal egészül ki:

(Az országos közforgalmú vasutak vonalain:)

"D/50%-os kedvezményre jogosultak:

f) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó vak tagjának egy kísérője."

2. §

A R. 1. számú mellékletének III/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A távolsági menetrendszerinti autóbuszközlekedésben:)

"D/50%-os kedvezményre jogosultak:

a) a gyermekek 4-től 10 éves korukig;

b) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége érvényes arcképes igazolványával utazó vak tagjának egy kísérője."

3. §

A R. 1. számú mellékletének IV/A. b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a IV/A. pont a következő c) alponttal egészül ki:

[Díjmentes utazásra jogosultak a MÁV, a GySEV, a BKV-HÉV, a VOLÁN és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajó járatok kivételével):]

"b) a közös tanácsú községek községi tanácsának tagjai a közös tanácsú községek között évi 25 menettérti utazásra;

c) a közös tanácsú községek nem székhely társközségeinek elöljárói a székhely és a társközségek között évi 50 menettérti utazásra."

4. §

(1) A R. 1. számú mellékletének IV. fejezete a következő B. ponttal egészül ki:

"B. Átlagosan 90%-os kedvezményre jogosultak a MÁV, a GySEV és a VOLÁN menetrendszerinti járatain a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkező vak tagjai."

(2) A R. 1. számú melléklete jelenlegi IV/B. és IV/C. pontjának a jelölése IV/C. és IV/D. pontra változik.

(3) A R. 1. számú melléklete jelenlegi IV/B. pontjának ötödik francia bekezdése ("a vak hadirokkant kísérője") és jelenlegi IV/D. pontja hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter