55/1987. (X. 30.) MT rendelet

az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napjától.