13/1988. (XII. 24.) KM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Árhivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - következőket rendelem:

1. §

A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről szóló - a 6/1984. (II. 29.) KM, a 18/1984. (XII. 19.) KM, az 1/1987. (II. 9.) KM és a 14/1987. (XII. 27.) KM rendelettel módosított - 13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. §

Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

Melléklet a 13/1988. (XII. 24.) KM rendelethez

1. A R. 1. számú melléklete II/E. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

Az elővárosi vasút (BKV-HÉV) vonalain:

"E) 50%-os kedvezményre jogosultak:

A nappali tagozaton általános iskolai, közép- vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók a tanévet követő szeptember hó 30. napjáig, ha az általános iskolai tanulók életkorukat 14. életévük betöltéséig az erről kiállított igazolással, 14. életévük betöltését követően személyi igazolvánnyal igazolják; a közép- és felsőfokú iskolai tanulmányaikat folytató tanulók pedig a tanulói jogviszonyt a tanévre (tanulmányi félévre) érvényesített diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják."

2. Az R. 1. számú melléklete III/D. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

A távolsági menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben:

"D) 50%-os kedvezményre jogosultak:

- 4-10 éves korukig a gyermekek;

- legfeljebb 40 km távolságra történő utazáshoz a nappali tagozaton általános iskolai, közép- vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat folytató tanulók a tanévet követő szeptember hó 30. napjáig, ha az általános iskolai tanulók életkorukat 14. életévük betöltéséig az erről kiállított igazolással, 14. életévük betöltését követően személyi igazolvánnyal igazolják; a közép- és felsőfokú iskolai tanulmányaikat folytató tanulók pedig a tanulói jogviszonyt a tanévre (tanulmányi félévre) érvényesített diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják."

Tartalomjegyzék