1989. évi XXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) a következő 336/A és 336/B. §-szal egészül ki:

"A polgári szolgálat alóli kibúvás

336/A. § Az a hadköteles, aki a polgári szolgálatát nem teljesíti, vagy az alól a szolgálati kötelezettségének súlyos megsértésével végleg kivonja magát, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A polgári szolgálat teljesítésének akadályozása

336/B. § Aki olyan cselekményt követ el, amelynek célja, hogy a hadkötelest a polgári szolgálat alól végleg kivonja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Btk. 266. §-a, valamint a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 91. §-a a hatályát veszti.

(3) A törvény hatálybalépésekor a katonai szolgálat megtagadásának bűntette (Btk. 336. §) miatt elítéltek a büntetésük további végrehajtása és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól kegyelemből mentesülnek.

(4) Aki ellen e törvény hatálybalépésekor a katonai szolgálat megtagadásának bűntette miatt büntető eljárás van folyamatban, eljárási kegyelemben részesül, feltéve, hogy 1989. szeptember 30-ig vállalja a fegyver nélküli katonai szolgálat vagy polgári szolgálat teljesítését.

(5) A törvény hatálybalépésé előtt közveszélyes munkakerülés vétsége, illetőleg közveszélyes munkakerülés szabálysértése miatt kiszabott büntetések és alkalmazott intézkedések nem hajthatók végre. E rendelkezés végrehajtásáról az igazságügyminiszter és a belügyminiszter gondoskodik.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Balogh László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Tornán Károlyné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1989. június 30-ai ülésen fogadta el.