1989. évi XLI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról[1]

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A munkaviszony létesítésekor és a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek meghatározásakor tilos hátrányos megkülönböztetést tenni a dolgozók között nemük, koruk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, munkavállalói érdekképviseleti szervezethez való tartozásuk, illetve politikai meggyőződésük miatt."

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1989. november 24-ei ülésén fogadta el.