Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

1989. évi XLVIII. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről[1]

A Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény felhatalmazása alapján az Országgyűlés az Alap 1990. évi költségvetéséről a következő törvényt hozza.

A főösszegek

1. § (1)[2] Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetését 347 000 millió forint bevétellel, 355 839 millió forint kiadással, -8839 millió forint bevételi többlettel állapítja meg.

(2) A Társadalombiztosítási Alap mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A társadalombiztosítási- és nyugdíjjárulék bevétel - 17%-os bruttó keresettömeg-növekedés mellett - 343 500 millió forint, az összes bevétel 99%-a.

(2) Az egyéb bevételek együttes összege 3500 millió forint. az összes bevétel 1%-a.

A kiadások részletezése

3. § (1)[3] A pénzbeli ellátásokra fordított kiadások összegéből

a)[4] a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások: 197 215 millió Ft

b) a családi pótlék (3 havi kihatással): 15 059 millió Ft,

c) a gyermekgondozási segély: 3 403 millió Ft,

d) a gyermekgondozási díj: 10 832 millió Ft összegben irányozható elő.

(2) Az esedékes ellátásokat akkor is folyósítani kell, ha ezek az (1) bekezdés szerinti összegek, vagy kiadási főösszeg fölé emelik a kiadásokat.

(3)[5] Az (1) bekezdés szerinti összegből

a)[6] a nyugellátások emelésére: 35 215 millió Ft

b) a családi pótlék emelésére

(2 havi kihatással): 1 500 millió Ft,

c) a gyermekgondozási segély jövedelempótlékának és a gyermekgondozási díj minimumának emelésére: 1 135 millió Ft

előirányzat szerepel.

(4) A (3) bekezdésben említett összegeket a fogyasztói árszínvonal tényleges emelkedéséhez igazodóan 1990. évben az Országgyűlés döntése alapján meg kell növelni.

(5) A nyugdíjak szociális szempontú emelésére 200 millió Ft fordítható.

4. § (1)[7] A gyógyító-megelőző ellátások 2. számú mellékletben részletezett feladatainak ráfordításait - változatlan finanszírozási rendben - az Alap fedezi. Az előirányzat - nagyjavítások, beruházások nélkül - 67 700 millió forint.

(2) Az előirányzatot célelőirányzatként, elkülönítetten kell kezelni.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő előirányzat fedezetet biztosít

a) a 16%-os bértömeg-növekedés költségeire,

b) a külön meghatározott bérpolitikai intézkedéseknek a 2. sz. mellékletben meghatározott feladatokhoz tartozó részére,

c) az energia, élelmiszer, gyógyszer árváltozás ellentételezésére,

d) szakmai programok támogatására, műszerpályázatokra, informatikai fejlesztésekre,

e) a beruházásból belépő létesítmények működtetésére,

f) a vérellátás - új finanszírozási rendszerrel összekapcsolt - fejlesztése első ütemének támogatására.

(4) Ha a Társadalombiztosítási Alap bevétele meghaladja az 1. § (1) bekezdésben meghatározott összeget, akkor a bevételi többlet arányos része a 4. § (1) bekezdésében megjelölt feladatokra fordítandó. A konkrét felhasználásról az Országgyűlés dönt.

Garanciális kötelezettségek

5. § (1) Ha az 1. § (1) bekezdése szerint bevételi többlet a kiadási főösszeg 1,2%-át nem éri el, azt ennek erejéig az állami költségvetésből ki kell egészíteni.

(2) A biztonságos működéshez szükséges likviditási tartalékon felüli - az évközi intézkedésen túlmenő - járulékbevételi többlet tartalékot képez, azt államilag garantált értékpapírokba kell fektetni, vállalkozásban való részvételre nem használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti likviditási tartalék mértéke a kiadási főösszeg 5%-a.

(4) A tartalékalap hozamának 25%-a az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható.

(5) Az 1990. március 31. után kifizetett családi pótlékot az állami költségvetés finanszírozza.

(6) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában említett 3 havi családi pótlék kiadást a mindenkori legmagasabb lakossági betéti kamattal növelt értékben a Társadalombiztosítási Alap javára 1992. december 31-ig meg kell téríteni. Erről az éves költségvetési törvényekben külön kell rendelkezni.

6. § Ez a törvény 1990. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

1. számú melléklet[8]

A társadalombiztosítás 1989. évi várható és 1990. évi előirányzott bevételei és kiadásai

(millió forintban)

2. számú melléklet

3. számú melléklet[9]

A gyógyító-megelőző ellátási feladatok 1990. évi tervezett előirányzatai társadalombiztosítási forrásból

(Az előirányzatok levezetése)

(millió forintban)

4. számú melléklet

A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésében szereplő egyéb bevételek részletezése

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényt az 1989. december 18-ai ülésén fogadta el.

[2] Módosította az 1990. évi LXXVI. törvény 1. §-a. Hatályos 1990.11.08.

[3] Megállapította az 1990. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1990.08.03.

[4] Megállapította az 1990. évi LXXVI. törvény 2. §-a. Hatályos 1990.11.08.

[5] Megállapította az 1990. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1990.08.03.

[6] Megállapította az 1990. évi LXXVI. törvény 2. §-a. Hatályos 1990.11.08.

[7] Módosította az 1990. évi LXXVI. törvény 3. §-a. Hatályos 1990.11.08.

[8] Módosította az 1990. évi LXXVI. törvény 4. §-a. Hatályos 1990.11.08.

[9] Módosította az 1990. évi LXXVI. törvény 5. §-a. Hatályos 1990.11.08.

Tartalomjegyzék