1989. évi XLIX. törvény

a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről[1]

Lábjegyzetek:

[1] Az 5/1990. (IV. 9.) AB határozat 1990. április 9-étől megsemmisítette, majd ezen törvény 1. §-a hatályba lépésre visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyzete.