1990. évi XVIII. törvény

a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény módosításáról[1]

1. § A törvény 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az élelmiszeripari ágazatba sorolt, részvénytársasággá átalakuló vállalatok részvényeinek jegyzésénél a mezőgazdasági termelést folytató gazdálkodó szervezetek az egyéb tevékenységet folytató részvényjegyzővel szemben elsőbbséget élveznek, nyilvános részvényjegyzésük nem utasítható vissza."

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 30. § (4) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. február 28-ai ülésén fogadta el.