1990. évi XXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról[1]

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § (1)[5]

(2) Ahol az Alkotmány vagy egyéb jogszabály a Minisztertanács elnökét vagy a Minisztertanács megválasztását említi, ezen miniszterelnököt, illetőleg a miniszterelnök megválasztását kell érteni.

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Az Országgyűlés a törvényi az 1990. május 9-ei ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.