2007. évi LXXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a következő törvényt alkotja:

1. § Az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme."

2. § (1) E törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Alkotmány VIII. fejezetének címében az" az rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe az "egyes rendvédelmi szervek" szöveg, az Alkotmány 40/A. § (4) bekezdésében az "a Határőrségről" szövegrész helyébe "a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásáról" szöveg lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Alkotmány 40/A. § (3) bekezdése, 40/B. § (4) bekezdésében az "a Határőrség," szövegrész, valamint a "polgári" szövegrész, (5) bekezdésében "és a Határőrség nem hivatásos rendvédelmi állományú tagjának" szövegrésze,

b) a város- és községgazdálkodási minisztérium felállításáról szóló 1954. évi III. törvény,

c) a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1957. évi II. törvény,

d) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi I. törvény,

e) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 1-37. §-a, 38. § (1) bekezdésében az "- a 4. § (2) bekezdésének, a 38. § (5) bekezdésében megjelölt rendelkezése kivételével, a 6-8. §-oknak a 38. § (3) bekezdésében megjelölt rendelkezései kivételével, a 16. §-nak a 38. § (5) bekezdésében megjelölt rendelkezése kivételével, továbbá a 24-25. § és a 27. § kivételével -" szövegrésze, valamint "; egyidejűleg az Alkotmány 49. §-a, 72-73. §-a és a 77. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti" szövegrésze, továbbá második mondata, 38. § (2) bekezdésének első és második mondata, 38. § (3)-(9) bekezdése, 39-40. §-a,

f) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény 1-7. §-a, 8. § (1) bekezdésének második mondata, 8. § (2)-(3) és (5) bekezdése,

g) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XXIX. törvény 1-3. §-a, 4. § (1) bekezdése,

h) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény 1-50. §-a, 51. § (1) bekezdésében az " -a 26. § kivételével -" szövegrész, valamint az "; egyidejűleg az Alkotmány 8. §-ának (3) bekezdése, 28. §-ának (4) bekezdése, 31/A. §-ának (7) és (8) bekezdése, a köztársasági elnök választásáról szóló 1989. évi XXXV. törvény, továbbá a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvény a hatályát veszti" szövegrész, 51. § (2) bekezdésében az "az Alkotmány ítélkező Tanácsot említ, ezen az Alkotmánybíróságot, ahol" szövegrész, 51. § (3) bekezdése,

i) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XLIV. törvény,

j) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LIV. törvény,

k) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LXIII. törvény,

l) az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény,

m) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXI. törvény,

n) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIII. törvény,

o) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIV. törvény,

p) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi LIX. törvény,

q) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi XCVIII. törvény,

r) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCI. törvény,

s) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XLII. törvény,

t) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. törvény,

u) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2003. évi CIX. törvény,

v) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2004. évi CIV. törvény,

w) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XIII. törvény,

x) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LIV. törvény.

(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy az Alkotmány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.

(5) Ez a törvény 2008. január 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.