Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

58/1990. (III. 23.) MT rendelet

az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló 52/1989. (VI. 5.) MT rendelet módosításáról

A Minisztertanács az egyes pénzintézetek anyagi érdekeltségi rendszerének egyes kérdéseiről szóló 52/1989. (VI. 5.) MT rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Pénzintézet által 1990. évben felhasználható mérleg szerinti bérköltség, a bérköltség bázisának 16%-kal növelt összege."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben az 1990. évi elszámolás során, illetve az 1990. évi eredmények alapján járó kifizetéseknél kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 4. §-a. Rendelkezéseit azonban az 1989. évet érintő elszámolások során még alkalmazni kell.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke