8/1990. (XII. 18.) KHVM-BM együttes rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 26/1987. (XII. 30.) KM-BM együttes rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló, többször módosított 1986. évi I. törvény 25. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Dr. Horváth Balázs s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1993.03.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1993.03.10.

[3] Hatályon kívül helyezte a 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1993.03.10.