1986. évi I. törvény

az illetékekről

Az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás érdekében az illeték- és díjfizetési kötelezettség alapvető szabályairól az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. FEJEZET

Az illetékfizetési kötelezettség

Illeték- és díjfizetési kötelezettség

1. §[1]

A törvény területi és személyi hatálya

2. §[2]

Az illetékkötelezettség keletkezése

3. §[3]

Illetékmentesség

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

MÁSODIK RÉSZ

A vagyonszerzési illetékek

II. FEJEZET

Az öröklési és az ajándékozási illeték Az illeték tárgya

7. §[7]

Az illeték mértéke

8. §[8]

Illetékmentesség, kedvezmény

9. §[9]

10. §[10]

III. FEJEZET

A visszterhes vagyonátruházási illeték

Az illeték tárgya

11. §[11]

Az illeték általános mértéke

12. §[12]

A lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

A gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke

16. §[16]

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén

17. §[17]

Illetékmentesség

18. §[18]

IV. FEJEZET

A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

19. §[19]

HARMADIK RÉSZ

Az eljárási illetékek és az igazgatási szolgáltatások díja

V. FEJEZET

Az államigazgatási eljárási illetékek

Az illeték tárgya

20. §[20]

Az illeték mértéke

21. §[21]

Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával, valamint a ki- és bevándorlással kapcsolatos eljárás illetéke[22]

21/A. §[23]

21/B. §[24]

21/C. §[25]

Az illeték fizetésére kötelezettek

22. §[26]

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése

23. §[27]

Illetékmentesség

24. §[28]

VI. FEJEZET

Az igazgatási szolgáltatások díjai

25. §[29]

VII. FEJEZET

A bírósági eljárási illetékek

Az illeték tárgya

26. §[30]

A polgári peres és nemperes eljárások illetékének általános mértéke

27. §[31]

28. §[32]

Tételes illeték egyes polgári peres eljárásokra

29. §[33]

30. §[34]

A bontóper előtti meghallgatás illetéke[35]

30/A. §[36][37]

Az útlevéllel, a ki- és bevándorlással kapcsolatos nem peres eljárás illetéke[38]

30/B. §[39]

A hagyatéki eljárás illetéke

31. §[40]

A közjegyzői eljárás illetéke

32. §[41]

A cégbírósági eljárás illetéke

33. §[42][43]

A jogorvoslatok illetéke a polgári eljárásban

34. §[44]

35. §[45]

36. §[46]

36/A. §[47][48]

A választottbírósági eljárás illetéke

37. §[49]

A büntető eljárás illetéke

38. §[50]

39. §[51]

Az illeték fizetésére kötelezettek

40. §[52]

Illetékmentesség

41. §[53]

42. §[54]

43. §[55]

Mérsékelt illeték

44. §[56]

Illetékfeljegyzési jog

45. §[57]

46. §[58]

47. §[59]

48. §[60]

A költségmentesség szabályainak alkalmazása

49. §[61]

NEGYEDIK RÉSZ

Az illeték megállapítása és fizetése

VIII. FEJEZET

Az illeték alapjának megállapítása

Az illeték alapjául szolgáló érték

50. §[62]

51. §[63]

A használati jogok értékelése

52. §[64]

52/A. §[65][66]

IX. FEJEZET

Az illeték megfizetése

Az illetékfizetés módja

53. §[67]

Fizetési meghagyás

54. §[68]

Adó pótlék

55. §[69]

Az illeték biztosítása, behajtása, fizetési kedvezmények

56. §[70]

Az illeték törlése és visszatérítése

57. §[71]

Felemelt illeték

58. §[72]

Elévülés

59. §[73]

Ellenőrzés

60. §[74]

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

X. FEJEZET

Hatályba léptető, módosító és értelmező rendelkezések

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

61. §[75]

62. §[76]

A polgári perrendtartás módosítása

63. §[77]

A konzuli illetékek

64. §[78]

Felhatalmazás

65. §[79] E törvény végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.[80]

Értelmező rendelkezések

66. §[81]

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[22] Beiktatta az 1989. évi LII. törvény 2. § -a. Hatályos 1990.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[35] Az alcímet beiktatta az 1986. évi IV. törvény 50. §-a. Hatályos 1987.07.01.

[36] Beiktatta az 1986. évi IV. törvény 50. §-a. Hatályos 1987.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[38] Beiktatta az 1989. évi LII. törvény 3. § -a. Hatályos 1990.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[42] Megállapította az 1988. évi XX. törvény 7. §-a. Hatályos 1989.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[47] Beiktatta az 1988. évi XX. törvény 8. §-a. Hatályos 1989.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[65] Beiktatta az 1988. évi XX. törvény 10. §-a. Hatályos 1989.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi CX. törvény 174. § (2) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2000.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

[80] A 2. mondatot hatályon kívül helyezte az 1989. évi LII. törvény 5. § (3) bekezdése.

[81] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a. Hatálytalan 1991.01.01.

Tartalomjegyzék