Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1990. évi XCII. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról[1]

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: törvény) 5. §-ának (1)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A családi pótlék összege

(2) Annál, aki 1980. július hónapban, vagy azt követően három vagy több gyermek után volt jogosult családi pótlékra és a gyermekek száma kettőre, vagy egyre csökkent, a családi pótlék összege gyermekenként havi 2400 Ft.

(3) Egy gyermek után is havi 2400 Ft családi pótlék jár annak, akit mint egyedülállót e gyermek figyelembevételével 1980. július hónapban, vagy azt követően két, vagy több gyermek után megillette a családi pótlék és továbbra is egyedülálló.

(4) Havi 2750 forint a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után.

(5) Ha a két gyermek közül az egyik gyermek tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a két gyermek után összesen havi 5050 forint családi pótlék jár.

(6) Ha a családi pótlék az (5) bekezdés rendelkezése szerinti összegben jár a tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos gyermek után a családi pótlékra jogosultság megszűnik, a másik gyermek után havi 2400 forint családi pótlék jár.

(7) Havi 2750 forint a családi pótlék összege a nevelőszülő háztartásában levő ideiglenes hatályú beutalt, intézeti, vagy állami nevelt gyermek után.

(8) Ha a (7) bekezdésben szereplő gyermek tartósan beteg, illetve testi, vagy értelmi fogyatékos, a családi pótlék havi összege 3150 forint."

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1990. november hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. december 10-ei ülésnapján fogadta el.