Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

12/1991. (X. 1.) BM rendelet

az illetménymegállapítás és folyósítás szabályairól szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról

A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 25. § és 46. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az érdekelt szakszervezetekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Az illetménymegállapítás és folyósítás szabályairól szóló, többször módosított 19/1987. BM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"56. § Nem jár leszerelési segély, ha a szolgálati viszonyból történő elbocsátás oka:

a) lemondás,

b) saját kérelem,

c) végrehajtható szabadságvesztés büntetés kiszabása,

d) lefokozás,

e) szolgálati viszony megszüntetés fegyelmi fenyítés kiszabása,

f) a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás."

2. §

Az Ut. 60. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"A miniszter az 56. pontban foglalt rendelkezésektől kivételes méltánylást érdemlő esetben eltérhet."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg az Ut. 59. pontja, valamint a 60. pontból az "és az 59. pont" szövegrész hatályát veszti.

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter