142/1991. (XI. 5.) Korm. rendelet

az útalapról szóló 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet módosításáról

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A többször módosított 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A belföldi termelő a belföldi felhasználó részére közvetlenül értékesített üzemanyag árbevételéből, továbbá a forgalmazó a belföldi termelőtől beszerzett és az importált üzemanyag értékesítésének árbevételéből, valamint a belföldi termelő és forgalmazó a saját üzemanyag felhasználása után és a jamburgi együttműködésben részt vevő vállalat az üzemanyag felhasználása után

a) 86-os oktánszámú motorbenzin esetében literenként átlagosan 5,20 Ft alapulvételével tonnánként 7027 Ft-ot;

b) 92-es és 98-as oktánszámú motorbenzin esetében literenként átlagosan 5,20 Ft alapulvételével tonnánként 6933 Ft-ot;

c) 95-ös oktánszámú ólmozatlan motorbenzin esetében literenként átlagosan 5,20 Ft alapulvételével tonnánként 6842 Ft-ot;

d) gázolaj és tüzelőolaj esetében - a háztartási tüzelőolaj és a vegyipari gázolaj kivételével - literenként átlagosan 2,20 Ft alapulvételével tonnánként 2619 Ft-ot köteles az értékesítést, illetőleg a saját felhasználást követő hónap 15. napjáig az útalap javára befizetni".

2. §

E rendelet 1991. november 5-én lép hatályba, egyidejűleg az útalapról szóló 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet módosításáról rendelkező 111/1991. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a hatályát veszti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök