1979. évi II. törvény

az állami pénzügyekről

A Magyar Népköztársaság pénzügyi rendszere - mint a tervgazdálkodásnak fontos eszköze - a fejlett szocialista társadalom építését szolgálja, segítve azt, hogy a népgazdaság tervszerűen, kiegyensúlyozottan fejlődjön, a termelés, a forgalom, a fogyasztás és a felhalmozás rendszeresen bővüljön, a gazdaság szerkezete folyamatosan korszerűsödjön. Kifejezi a gazdasági hatékonyság növelésének követelményeit, s előmozdítja, hogy érvényesüljön a gazdálkodó szervezetek felelőssége és önállósága, segíti a nemzeti vagyon megőrzését, megújítását és gyarapítását.[1]

A szocialista társadalom építésének eredményei és a gazdaságirányításban szerzett tapasztalatok lehetővé, a fejlődés követelményei pedig szükségessé teszik, hogy az állami pénzügyi viszonyokkal összefüggő jogokat és kötelességeket, a költségvetési intézményekre vonatkozó legfőbb előírásokat magas szintű jogszabályban állapítsuk meg.[2]

Mindezek alapján az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja.[3]

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

2. §[10]

[11]

3. §[12]

4. §[13]

[14]

5. §[15]

6. §[16]

7. §[17] (1)[18]

(2)[19]

(3)[20]

8. § (1)[21]

(2)[22]

(3)[23]

9. §[24]

[25]

10. § (1)[26]

(2)[27]

11. §[28]

12. §[29]

13. §[30]

14. §[31]

15. § (1)[32]

(2)[33]

16. §[34]

17. §[35]

18. §[36]

19. §[37]

20. §[38]

[39]

A tanácsok költségvetésének megállapítása

21. §[40]

A tanácsok költségvetésének végrehajtása

22. §[41]

23. §[42]

IV. FEJEZET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

24. § (1) A Magyar Népköztársaság nemzetközi pénzügyi politikája a gazdaságpolitika céljait szolgálja.

(2)[43]

25. §[44]

26. § (1) A Magyar Népköztársaságot a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokban - ha a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa vagy a Minisztertanács nem tartotta fenn magának a képviseletet, vagy nem bízott meg vele mást - a pénzügyminiszter képviseli.

(2) E hatáskörében a pénzügyminiszter

- nemzetközi pénzügyi egyezményeket köt,

- gondoskodik az állam képviseletéről a külföldön levő magyar és a Magyarországon levő külföldi javakkal, jogokkal s érdekeltségekkel kapcsolatban,

- rendelkezik vagyonnak a magyar állam részére külföldön való megszerzéséről, a magyar állam külföldön levő vagyonának a hasznosításáról és elidegenítéséről.

(3)[45]

(4)[46]

27. § (1)[47]

(2)[48]

V. FEJEZET

A PÉNZINTÉZETI RENDSZER[49]

28. §[50]

A Magyar Nemzeti Bank

29. §[51]

30. §[52]

A BANKOK[53]

31. §[54]

A SZAKOSÍTOTT PÉNZINTÉZETEK[55]

32. §[56]

BIZTOSÍTÓ INTÉZETEK[57]

33. §[58]

PÉNZINTÉZETEK LÉTESÍTÉSE[59]

34. §[60]

A PÉNZINTÉZETEK ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE[61]

34/A. §[62]

34/B. §[63]

34/C. §[64]

34/D. §[65]

VEGYES RENDELKEZÉSEK[66]

34/E. §[67]

34/F. §[68]

35. §[69]

36. §[70]

37. §[71]

38. §[72]

[73]

39. § (1)[74]

(2)[75]

(3)[76]

(4)[77]

(5)[78]

[79]

40. §[80]

41. § (1)[81]

(2)[82]

(3)[83]

(4)[84]

[85]

42. §[86]

43. § (1)[87]

(2)[88]

(3)[89]

(4)[90]

(5)[91]

44. §[92]

45. §[93]

46. §[94]

47. §[95]

[96]

48. §[97]

49. §[98]

50. §[99]

51. §[100]

IX. FEJEZET

A SZÁMVITEL ÉS A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓRENDSZER

A számvitel

52. §[101]

53. §[102]

54. §[103]

55. §[104]

56. §[105]

57. §[106]

58. §[107]

A pénzügyi információrendszer

59. §[108]

60. § A mérlegbeszámolót, a költségvetési beszámolót és a pénzügyi információrendszer egyéb elemeit össze kell hangolni az állami statisztikával és a népgazdasági tervezés információrendszerével, s alkalmassá kell tenni népgazdasági számításoknak az elkészítésére is.

[109]

61. §[110]

62. §[111]

62/A. §[112]

63. §[113] Az egyéb pénzügyi ellenőrzésnek az a feladata, hogy

a)[114]

b)[115]

64. §[116] (1)[117]

(2)[118]

(3)[119]

64/A. §[120]

64/B. §[121]

64/C. §[122]

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

65. §[123]

66. § (1) Ez a törvény 1980. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(3) E törvény alkalmazása során

-[124]

-[125]

- a vámjog tekintetében az 1966. évi 2. törvényerejű rendeletben foglaltak az irányadók.

(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti

- az államháztartás viteléről szóló 1953. évi 26. törvényerejű rendelet,

- a költségvetés végrehajtásáról szóló 1956. évi 2. törvényerejű rendelet,

- a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabályozásáról szóló 1967. évi 27. törvényerejű rendelet és

- a számvitel rendjéről szóló 1968. évi 33. törvényerejű rendelet.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[11] A címeket hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[14] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[17] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 3. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1985. évi III. törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1985.06.01.

[25] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[39] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[49] A fejezetcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[53] Az alcímet beiktatta az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[55] A alcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[57] Az alcímet beiktatta az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[59] A alcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[61] Beiktatta az 1986. évi 28. törvényerejű rendelet 5. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[66] Beiktatta az 1986. évi 28. törvényerejű rendelet 5. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[69] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[70] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[71] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[72] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[73] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[74] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[75] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[76] Hatályon kívül helyezte az 1985. évi III. törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1985.06.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[79] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[80] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[81] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[84] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[85] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[86] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte az 1988. évi XIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[91] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[92] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[93] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[96] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[97] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[98] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[99] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[100] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[101] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[102] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[103] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[104] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[105] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[106] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[107] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[108] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[109] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[110] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[113] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 10. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[115] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[116] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 11. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[118] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[124] Módosította az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[125] Módosította az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

Tartalomjegyzék