Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1979. évi II. törvény

az állami pénzügyekről

A Magyar Népköztársaság pénzügyi rendszere - mint a tervgazdálkodásnak fontos eszköze - a fejlett szocialista társadalom építését szolgálja, segítve azt, hogy a népgazdaság tervszerűen, kiegyensúlyozottan fejlődjön, a termelés, a forgalom, a fogyasztás és a felhalmozás rendszeresen bővüljön, a gazdaság szerkezete folyamatosan korszerűsödjön. Kifejezi a gazdasági hatékonyság növelésének követelményeit, s előmozdítja, hogy érvényesüljön a gazdálkodó szervezetek felelőssége és önállósága, segíti a nemzeti vagyon megőrzését, megújítását és gyarapítását.[1]

A szocialista társadalom építésének eredményei és a gazdaságirányításban szerzett tapasztalatok lehetővé, a fejlődés követelményei pedig szükségessé teszik, hogy az állami pénzügyi viszonyokkal összefüggő jogokat és kötelességeket, a költségvetési intézményekre vonatkozó legfőbb előírásokat magas szintű jogszabályban állapítsuk meg.[2]

Mindezek alapján az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja.[3]

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)[4]

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

2. §[10]

[11]

3. §[12]

4. §[13]

[14]

5. §[15]

6. §[16]

7. §[17] (1)[18]

(2)[19]

(3)[20]

8. § (1)[21]

(2)[22]

(3)[23]

9. §[24]

[25]

10. § (1)[26]

(2)[27]

11. §[28]

12. §[29]

13. §[30]

14. §[31]

15. § (1)[32]

(2)[33]

16. §[34]

17. §[35]

18. §[36]

19. §[37]

20. §[38]

[39]

A tanácsok költségvetésének megállapítása

21. §[40]

A tanácsok költségvetésének végrehajtása

22. §[41]

23. §[42]

IV. FEJEZET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

24. § (1) A Magyar Népköztársaság nemzetközi pénzügyi politikája a gazdaságpolitika céljait szolgálja.

(2)[43]

25. §[44]

26. § (1) A Magyar Népköztársaságot a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokban - ha a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa vagy a Minisztertanács nem tartotta fenn magának a képviseletet, vagy nem bízott meg vele mást - a pénzügyminiszter képviseli.

(2) E hatáskörében a pénzügyminiszter

- nemzetközi pénzügyi egyezményeket köt,

- gondoskodik az állam képviseletéről a külföldön levő magyar és a Magyarországon levő külföldi javakkal, jogokkal s érdekeltségekkel kapcsolatban,

- rendelkezik vagyonnak a magyar állam részére külföldön való megszerzéséről, a magyar állam külföldön levő vagyonának a hasznosításáról és elidegenítéséről.

(3)[45]

(4)[46]

27. § (1)[47]

(2)[48]

V. FEJEZET

A PÉNZINTÉZETI RENDSZER[49]

28. §[50]

A Magyar Nemzeti Bank

29. §[51]

30. §[52]

A BANKOK[53]

31. §[54]

A SZAKOSÍTOTT PÉNZINTÉZETEK[55]

32. §[56]

BIZTOSÍTÓ INTÉZETEK[57]

33. §[58]

PÉNZINTÉZETEK LÉTESÍTÉSE[59]

34. §[60]

A PÉNZINTÉZETEK ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE[61]

34/A. §[62]

34/B. §[63]

34/C. §[64]

34/D. §[65]

VEGYES RENDELKEZÉSEK[66]

34/E. §[67]

34/F. §[68]

35. §[69]

36. §[70]

37. §[71]

38. §[72]

[73]

39. § (1)[74]

(2)[75]

(3)[76]

(4)[77]

(5)[78]

[79]

40. §[80]

41. § (1)[81]

(2)[82]

(3)[83]

(4)[84]

[85]

42. §[86]

43. § (1)[87]

(2)[88]

(3)[89]

(4)[90]

(5)[91]

44. §[92]

45. §[93]

46. §[94]

47. §[95]

[96]

48. §[97]

49. §[98]

50. §[99]

51. §[100]

IX. FEJEZET

A SZÁMVITEL ÉS A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓRENDSZER

A számvitel

52. §[101]

53. §[102]

54. §[103]

55. §[104]

56. §[105]

57. §[106]

58. §[107]

A pénzügyi információrendszer

59. §[108]

60. § A mérlegbeszámolót, a költségvetési beszámolót és a pénzügyi információrendszer egyéb elemeit össze kell hangolni az állami statisztikával és a népgazdasági tervezés információrendszerével, s alkalmassá kell tenni népgazdasági számításoknak az elkészítésére is.

[109]

61. §[110]

62. §[111]

62/A. §[112]

63. §[113] Az egyéb pénzügyi ellenőrzésnek az a feladata, hogy

a)[114]

b)[115]

64. §[116] (1)[117]

(2)[118]

(3)[119]

64/A. §[120]

64/B. §[121]

64/C. §[122]

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

65. §[123]

66. § (1) Ez a törvény 1980. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

(3) E törvény alkalmazása során

-[124]

-[125]

- a vámjog tekintetében az 1966. évi 2. törvényerejű rendeletben foglaltak az irányadók.

(4) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti

- az államháztartás viteléről szóló 1953. évi 26. törvényerejű rendelet,

- a költségvetés végrehajtásáról szóló 1956. évi 2. törvényerejű rendelet,

- a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjének szabályozásáról szóló 1967. évi 27. törvényerejű rendelet és

- a számvitel rendjéről szóló 1968. évi 33. törvényerejű rendelet.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[11] A címeket hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[14] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[17] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 3. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1985. évi III. törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1985.06.01.

[25] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[39] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[49] A fejezetcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.

[53] Az alcímet beiktatta az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[55] A alcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[57] Az alcímet beiktatta az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[59] A alcímet megállapította az 1984. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a. Hatályos 1985.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[61] Beiktatta az 1986. évi 28. törvényerejű rendelet 5. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[66] Beiktatta az 1986. évi 28. törvényerejű rendelet 5. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCVI. törvény 175. § a) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LXIX. törvény 108. § a) pontja. Hatálytalan 1991.12.01.

[69] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[70] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[71] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[72] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[73] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[74] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[75] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[76] Hatályon kívül helyezte az 1985. évi III. törvény 22. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1985.06.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[79] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[80] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[81] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[84] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[85] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[86] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte az 1988. évi XIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1989.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[91] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[92] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[93] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[96] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[97] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[98] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[99] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[100] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[101] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[102] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[103] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[104] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[105] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[106] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[107] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[108] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.04.07.

[109] A címet hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[110] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[113] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 10. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[115] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[116] Megállapította az 1987. évi IX. törvény 11. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[118] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi CIV. törvény 59. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[120] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[121] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[122] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § a) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[124] Módosította az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

[125] Módosította az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 1996.01.01.

Tartalomjegyzék