1991. évi XV. törvény

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról[1]

A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés az állami költségvetés általános tartalékának részbeni felhasználásáról a következő törvényt alkotja:

1. § Az 1990. évi CIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. §-ának (1) bekezdés a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"a) Közvetlenül - felhasználási kötöttség nélkül - illeti meg a települési önkormányzatokat:

- minden az e törvény 64-68. §-ai alapján az 1991. évben emelkedő kamatozású és 1991. március 1-jén a települési önkormányzat illetékességi területén fennálló kölcsöntartozás után, egy állandó lakosra számítva 200 Ft levonásával 5000 Ft."

2. § (1) A kölcsönszámlák településenkénti megoszlásáról az illetékes pénzintézeteknek április 30-áig kell adatokat szolgáltatniuk a Pénzügyminisztérium részére.

(2) Az önkormányzatok részére a támogatás összegét a Pénzügyminisztérium havi arányos részletekben folyósítja.

3. § A törvény 1. számú mellékletének egyes sorai e törvény 1. számú mellékletének megfelelően módosulnak és kiegészülnek, a törvény 4. számú melléklete pedig e törvény 2. számú mellékletében foglaltakkal egészül ki.

4. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1991. évi XV. törvényhez

VII. MINISZTERELNÖKSÉG fejezete:
CímAlcímKiem.
előir.
Cím
név
Alcím
név
KiadásokKiemelt előirányzat neve1991. évi
előirányzat
(millió forint)
"21Költségvetés általános tartaléka
1Címzetlen tartalék5 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen:26 203,5"
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezete:
"25Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez
1Normatív támogatások
26Lakásgazdálkodási tevékenység (kiegészítés)1500,0
VIII. fejezet kiadásai összesen:230 988,3"

2. számú melléklet az 1991. évi XV. törvényhez

A törvény 4. számú mellékletének oszlopai a következőkkel egészül ki:

"A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások jogcímei (a): Lakásgazdálkodási tevékenység

Mértéke 1991.: 5000 Ft

Normatív hozzájárulás jogosultságának alapja:

1991. március 1-jén fennálló 0-3,5% közötti kamatozású hitelszámlák, de levonva a település 1990. január 1-jei állandó népessége után számított 200 Ft/fő összeget

Összeg millió forint: 1500"

Az összes sorok közül az 1. Normatív állami hozzájárulások 148 480-ra, az állami hozzájárulás összesen 190 833-ra módosul.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. április 30-ai ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék