2/1991. (II. 11.) NGKM-PM együttes rendelet

a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról

A Kereskedelmi vámtarifáról szóló 21/1976. (VI. 29.) MT rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük:

1. §[1]

Az 1/1990. (VII. 27.) NGKM-PM rendelet 1. §-ával közzétett Kereskedelmi Vámtarifa egyes alszámai, egyes alszámok szövege, valamint az I. és a II. jelzésű hasábjának egyes vámtételei 1992. június 30-ig e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. §[2]

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kádár Béla s. k.,

a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere

Dr. Kupa Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 2/1991. (II. 11.) NGKM-PM együttes rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 12/1991. (XII. 30.) NGKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 1991.12.30.

[2] A 28/1992. (IV. 30.) AB határozatában az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján megállapította, hogy a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról szóló 2/1991. (II. 11.) NGKM-PM rendelet 2. §-a alkotmányellenes, és az érintett jogszabály a Győri Városi Bíróság előtt P.21.128/1991. szám alatt folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható.

Tartalomjegyzék