1992. évi III. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról[1]

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg jelenlegi szövege (1) bekezdésre módosul:

"(2) Ha a gyermek együttélő szülők háztartásában van a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként."

2. § A Tv. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A családi pótlék havi összege gyermekenként:

a) egygyermekes családnak 2 370 Ft

b) egygyermekes egyedülállónak 2 820 Ft

c) kétgyermekes családnak 2 820 Ft

d) kétgyermekes egyedülállónak 3 250 Ft

e) három- és többgyermekes családnak 3 250 Ft

f) három- és többgyermekes egyedülállónak 3 400 Ft

(2) Az 1. § (3)-(5) bekezdéseiben megjelölt intézeteket, illetve vezetőjét gyermekenként havi 2 820 Ft családi pótlék illeti meg.

(3) Havi 4 350 Ft a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekek után."

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit első ízben az 1992. évi január hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. január 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. január 28.