1992. évi XLI. törvény

a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. § A tervszerű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Devizajogszabály vagy jegybanki rendelkezés a devizaérték forintra vagy a forint devizaértékre történő átszámításánál alkalmazandó árfolyam tekintetében kötelező előírást adhat."

2. § (1) Ez a törvény 1992. július 1. napján lép hatályba.

(2) Ahol a jogszabály a "tervszerű devizagazdálkodás" kifejezést használja, ott annak helyébe a "devizagazdálkodás" szó lép.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. június 10-i ülésnapján fogadta el.