8/1992. (II. 13.) KHVM-KTM együttes rendelet

miniszteri rendelet és egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről

1. § Az e rendelet mellékletében megjelölt rendelet és utasítások hatályukat vesztik.

2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Keresztes K Sándor

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 8/1991 (II. 13.) KHVM-KTM együttes rendelethez

1961.

54/1961. (VÉ. 1962.I.) OVF utasítás

a szennyvízzel történő öntözés szabályozásáról

1970.

23/1970. (Közl. Ért. 21.) KPM utasítás

a helyi közlekedési vállalatok díjszabásában a pótdíjak módosításáról

1971.

13/1971. (Közl. Ért. 12.) KPM-ÁH együttes utasítás

a helyi közlekedési díjszabások kiegészítéséről

14/1971. (Közl. Ért. 13.) KPM-ÁH együttes utasítás

a kisipari szövetkezetekre vonatkozó árellenőrzési hatáskör átruházásáról

1980.

4/1980. (VÉ. 5.) OVH utasítás

a Balatoni Vízügyi Bizottság létrehozásáról

1988.

1/1988. (KVÉ. 5.) KVM utasítás

a Gabcsikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításával kapcsolatos ügyek intézéséről

1989.

6/1989. (KVÉ. 6.) KVM utasítás

az államtitokkör és a szolgálati titokkör meghatározásáról, a minisztériumi TÜK felügyelő és a minősítésre jogosultak kijelöléséről

1990.

2/1990. (VIII. 17.) KHM rendelet

a helyközi (távolsági) menetrendszerinti autóbuszközlekedés támogatásáról

Tartalomjegyzék