Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

1993. évi CIII. törvény

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek - az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított - 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) az állami tulajdonban álló erdő, továbbá jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön jogszabályban meghatározott állami tulajdonban lévő műemlék, továbbá a vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyona."

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. december 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.