1993. évi XXVIII. törvény

az Országos Játék Alapról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. §-a alapján a szerencsejátékból származó jövedelmek egy részének felhasználására Országos Játék Alapot hoz létre, melyről a következő törvényt alkotja:

Az Országos Játék Alap rendeltetése

1. §[2]

Az Országos Játék Tanács

2. §[3]

Az Országos Játék Tanács működése

3. §[4]

Az Országos Játék Alap Kezelő Szervezet

4. § (1) Az Alapot a pénzügyminiszter által önálló költségvetési szervként alapított Országos Játék Alap Kezelő Szervezet (a továbbiakban: Alapkezelő) kezeli.

(2) Az Alapkezelő feladata az Alap forrásainak kezelése, a Tanács állásfoglalásainak, azok alapján a pénzügyminiszter döntéseinek előkészítése, a döntés végrehajtása, a támogatások felhasználásának ellenőrzése.

(3) Az Alapkezelő működéséhez szükséges forrásokat az Alapból kell biztosítani.

(4) Az Alapkezelő szervezet vezetőjét és helyettesét a pénzügyminiszter nevezi ki és menti fel. Az Alapkezelő szervezeti és működési szabályzatát a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

Az Alap bevételi forrásai és az Alapból teljesíthető kiadások

5. §[5]

Az Alap gazdálkodása

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

Tartalomjegyzék