1993. évi LXVIII. törvény

az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább harminc nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális napilapban meg kell hirdetni. A hirdetési kötelezettség teljesítése az is, ha a Vagyonügynökség hirdetéseket tartalmazó információs lapját a napilap mellékleteként jelentetik meg. Zártkörű (meghívásos) pályázat esetén az érdekelteket közvetlenül kell a pályázatra felhívni."

(2) A törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A pályázatok benyújtásának határideje nem lehet kevesebb harminc napnál."

(3) A törvény 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvános pályázatot - a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább harminc nappal megelőzően - legalább két országos napilapban és a privatizálandó vagyon helye szerint egy városi, megyei vagy regionális napilapban meg kell hirdetni. A hirdetési kötelezettség teljesítése az is, ha a Vagyonügynökség hirdetéseket tartalmazó információs lapját a napilap mellékleteként jelentetik meg."

2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. július 2-i ülésnapján fogadta el