81/1993. (V. 19.) Korm. rendelet

a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet kiegészítéséről

1. §

A 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében "A termelő ipari szektorból:" alcímű rész a következőkkel egészül ki:

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök