Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről

A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. §-ának (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Tv. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a rendelet 1. számú melléklete határozza meg azokat a Tv. hatálya alá tartozó, és az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz kerülő gazdálkodó szervezeteket, amelyek

a) a Tv. 2. §-ának (3) bekezdésében foglalt szempontokra figyelemmel maradnak részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban;

b) állami többségi részesedéssel a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben meghatározott tevékenységet végeznek.

(2) Az 1. számú melléklet a gazdálkodó szervezetek neve mellett feltünteti

a) a gazdálkodó szervezetekben a tartós állami tulajdon, illetőleg az állam tartós tagsági (részvényesi) jogait biztosító üzletrészeknek (részvényeknek) a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéjéhez viszonyított arányát;

b) kisebbségi tartós állami tulajdon esetén az állami tulajdon legalacsonyabb mértékét;

c) azt a körülményt, ha a gazdálkodó szervezet országos közszolgáltató tevékenységet lát el.

2. §

(1) A Tv. 31. §-ának (3) bekezdése alapján a rendelet 2 számú melléklete sorolja fel azokat a TV. hatálya alá tartozó vagyont működtető, országos közszolgáltató tevékenységet ellátó szervezeteket, amelyek tekintetében az állami tulajdonosi jogokat a tevékenység ellátásáért felelős miniszter gyakorolja.

(2) A 2. számú melléklet a gazdálkodó szervezetek neve mellett feltünteti

a) a tartós állami tulajdon, illetőleg az állam tartós tagsági (részvényesi) jogait biztosító üzletrészeknek (részvényeknek) a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéjéhez viszonyított arányát;

b) kisebbségi tartós állami tulajdon esetén az állami tulajdoni hányad legalacsonyabb mértékét.

(3) Azok a Tv. hatálya alá tartozó vagyont működtető szervezetek, amelyek tekintetében az állami tulajdonosi jogokat a tevékenység ellátásáért felelős miniszter gyakorolja, gazdasági társasággá alakításukat 1993. június 30-ig kötelesek kezdeményezni.

3. §[1]

Az 1. számú mellékletben nevesített tulajdonon felül az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság induló vagyoni köréhez tartoznak - a kincstári törvény hatálybalépésig - azon, jelenleg állami tulajdonú földterületek, erdők, meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterületek (nemzeti parkok, fokozottan védett területek, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó területek), amelyek az ÁV Rt.-hez tartozó gazdálkodó szerveztek kezelésében vannak. Ezen területeket (beleértve az erdőket) az ÁV Rt. alaptőkén felüli vagyonában vagyonértékelés szerinti értéken kell nyilvántartani.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelethez[2]

Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz tartozó gazdálkodó szervezetek*

[3]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya.
legalacsonyabb mértéke
Végez-e az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Az energiaszektorból és kapcsolatos tevékenységi területekről:
MOL Magyar Olajipari Rt. (a tulajdonába kerülő MINERALIMPEX Rt.-vel együtt)25%+1 szavazatrészbenrészben
MVM Magyar Villamos Művek Rt.50%+1 szavazatrészben
Országos Villamostávvezeték Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Paksi Atomerőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Bakonyi Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Budapesti Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Dunamenti Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Mátrai Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Pécsi Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Tiszai Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Vértesi Erőmű Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Budapesti Elektromos Művek Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Gázszolgáltatók:
Dél-alföldi Gázszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvény-igen
Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt.1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt.25%+1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt1 különleges jogokat biztosító elsőbbségi részvényigen
További infrastrukturális és kapcsolatos tevékenységi területekről:
MAHART Magyar Hajózási Rt.50%+1 szavazatigenrészben
INTERLIGHTER25%
MALÉV Rt.50%+1 szavazatrészben
HUNGAROCAMION Rt.25%+1 szavazat
Antenna Hungária Rt.50%+1 szavazat (koncessziós társaságnak történő értékesítés esetén 25%+1szavazatigenigen
MATÁV Rt.25%+1 szavazatigenigen
A termelő ipari szektorból:
DUNAFERR Rt.
Dunai Vasmű25%+1 szavazat
HUNGALU
Magyar Alumíniumipari Rt.25%+1 szavazatrészben
RÁBA Rt.25%+1 szavazat
IKARUS Rt.25%+1 szavazat
IKARUS Állami Vállalat25%+1 szavazat
Tiszai Vegyi Kombinát Rt.25%+1 szavazat
BORSODCHEM Rt.
(Borsodi Vegyi Kombinát)
25%+1 szavazat
Nitrokémia Vegyipari Rt.25%+1 szavazat
Borsodferr Rt.25%+1 szavazat
Csepeli Csőgyár Rt.5%
Salgótarjáni Acélárugyár Rt.5%
[4]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységei
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Gyógyszergyárak
CHINOIN Rt.25%+1 szavazat
RICHTER GEDEON Rt.50%+1 szavazat
BIOGAL Rt.25%+1 szavazat
EGIS Gyógyszergyár Rt.25%+1 szavazat
ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Rt.25%+1 szavazat
ELZETT-Certa Vállalat5%
Fővárosi Kézműipari Rt.50%+1 szavazat
Fővárosi Kézműipari Vállalat Zsanett Leányvállalata50%+1 szavazat
Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Kft.50%+1 szavazat
ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.50%+1 szavazat
Szegedi Fonalfeldolgozó Kft.50%+1 szavazat
Agóra Ipari Kft. (Pécs)50%+1 szavazat
NETT-PACK Kft. (Szombathely)50%+1 szavazat
Hatvani Vegyesipari Centrum Kft.50%+1 szavazat
Márkavédelmi, biztonsági vagy egyéb egyedi okból:
HERENDI Porcelánmanufaktúra Rt.25%+1 szavazat
Zsolnai Porcelángyár Rt.1%
Szegedi Paprika Rt.1%
Kalocsa-környéki Agráripari Rt.1%
P1CK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.1%
HERZ Budapesti Húsipari Rt.1%
Tokaj Kereskedőház Rt.1%
Mátrabánya Rézbánya Rt.25%+1 szavazat
MÉV Mecseki Ércbányászati Váll. (urán)5%
Gyógyászati Segédeszközök Rt.50%+1 szavazatrészben
HUNGAROPHARMA Rt.50%+1 szavazatrészben
Távközlési Kutató Intézet50%+1 szavazat
Pestvidéki Gépgyár25%+1 szavazat
Technika Külkereskedelmi Vállalat50%+1 szavazat
Mechanikai Laboratórium25%+1 szavazat
MERTCONTROL Rt.50%+1 szavazat
CD Hungary Rt.100%igen
PECUNIA Rt.25%+1 szavazatigenigen
Pénzjegynyomda Rt.1%igen
Államigazgatási Számítógépes Szolg. Rt.50%+1 szavazatigen
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Társaság Kft.25%+1 szavazat
Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Társaság Kft.25%+1 szavazat
Ózdi Acélművek Kft.1%
Drótáru és Drótkötél Ipari és Kereskedelmi Kft.1%
Diósgyőri Acélművek Kft.1%
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alátartozó
tevékenységet
állami többségitulajdon alapján
Végez e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Mezőgazdasági tevékenységi területről azok az Állami Gazdaságok, melyek fajtanemesítéssel, vetőmagtermeléssel stb.
foglalkoznak (ezen aktivitásuk mértékéig, illetve az erdőgazdaságok közül az alábbiak maradnak tartósan állami
tulajdonban:
TEHAG Kft.100%részben
Hódmezővásárhelyi Tangazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Komáromi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Bóly Rt.50%+1 szavazatrészben
Enyingi Agrár Rt.50%+1 szavazatrészben
Balatoni Halgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Dalmandi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Agroprodukt Rt. (Pápa)50%+1 szavazatrészben
Hidasháti Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt.50%+1 szavazatrészben
Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt.50%+1 szavazatrészben
Bábolna Rt.50%+1 szavazatrészben
Lajta-Hanság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt.50%+1 szavazatrészben
Gödöllői Tangazdaság Rt.25%+1 szavazatrészben
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Szombathelyi Tangazdaság Rt.50%+1 szavazatigen
Szerencsi Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
Szarvasi ÁTG.25%+1 szavazatrészben
Sárvári Mezőgazdasági Rt.25%+1 szavazatrészben
PRO-CHAROLAIS Rt.25%+1 szavazatrészben
ERDÉRT Rt.25%+1 szavazatrészben
Dél-Alföldi Erdészeti Rt.100%igen
Szombathelyi Erdészeti Rt.100%igen
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Pilis Állami Parkerdőgazdaság50%+1 szavazatrészben
Borsod-Zempléni Erdőgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Gemenci ÁEVG.50%+1 szavazatrészben
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Kisalföldi EFÁG.50%+1 szavazatrészben
VADEX Mezőföldi Erdészeti és Vadászati Rt.50%+1 szavazatrészben
"Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt.50%+1 szavazatrészben
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.50%+1 szavazatrészben
Mecseki EFÁG.50%+1 szavazatrészben
Ipoly Erdő Rt.50%+1 szavazatrészben
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Mátra-Ny. Bükki EFÁG.50%+1 szavazatrészben
[5]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Felsőtiszai EFÁG.50%+1 szavazatrészben
Zalai Erdészeti és Faipari Rt.50%+1 szavazatrészben
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt.25%+1 szavazatrészben
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Kísérleti Gazdasága, Martonvásár-Erdőhát50%+1 szavazatigen
Vállalatszerűen működő kutató-fejlesztő, illetve tervező és minőségellenőrző gazdálkodó szervezetek közül:
ERŐTERV Erőmű és Hálózattervező V. Rt.50%+1 szavazat
MÜKI Műanyag Kutató-Fejlesztő Kft.25%+1 szavazat
ÉTI Építéstudományi Intézet25%+1 szavazat
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Int.25%+1 szavazatigen
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.25%+1 szavazat
Villamosipari Kutató Intézet25%+1 szavazat
SZIKKTI Szilikátipari Közp. Kut. és Terv. Intézet25%+1 szavazat
VASKÚT Vasipari Kutató és Fejl. Int.25%+1 szavazat
INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő Rt.25%+1 szavazat
Autóipari Kutató és Fejlesztő Int.25%+1 szavazat
MIKI Méréstechnikai Informatikai Kutató és Innovációs Rt.25%+1 szavazat
Bőr- és Cipőipari Kutató Int.25%+1 szavazat
Mezőgépfejlesztő Ipari Rt.25%+1 szavazat
Ipari Technológiai Centrum Kft.25%+1 szavazat
TÜKI Tüzeléstechn. Kut. Fejl. Váll.25%+1 szavazat
NEVIKI Nehézvegyipari Kutató Int.25%+1 szavazat
MÁFKI Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet25%+1 szavazat
KTI Közlekedéstud. Rt.50%+1 szavazat
VITUKI Rt. (Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont Rt.)50%+1 szavazat
UVATERV Rt.25%+1 szavazat
VÍZITERV25%+1 szavazat
Humán Oltóanyagtermelő Rt.25%+1 szavazat
Gyógyszerkutató Intézet Kft.25%+1 szavazat
Gyógynövénykutató Intézet Rt.25%+1 szavazat
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.25%+1 szavazat
Országos Húsipari Kut. Int.25%+1 szavazat
Konzervipari Kut. Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft.25%+1 szavazat
Dohánykutató és Minőségfejlesztő Int. Rt.25%+1 szavazat
Malomipari Kutató-Fejlesztő Kft.25%+1 szavazat
Faipari Kutató Intézet25%+1 szavazat
A HUMÁN infrastruktúra, könyv- és filmipar területéről:
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.100%igen
Editio Musica Bp. Zeneműkiadó Kft.25%+1 szavazatrészben
[6]
ABCD
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és tartós állami
üzletrészének aránya,
legalacsonyabb mértéke
Végez-e
az 1991. éviXVI. tv.
(koncessziós)
hatálya alá
tartozó
tevékenységet
állami többségi
tulajdon
alapján
Végez-e
országosközszolgáltató
jellegűtevékenységet
Filmstúdiók:
Budapest25%+1 szavazat
Dialóg25%+1 szavazat
Objektív25%+1 szavazat
Hunnia25%+1 szavazat
Filmforgalmazók:
Hungarofilm Külker.25%+1 szavazatrészben
MOKÉP25%+1 szavazatrészben
Filmgyártók:
Magyar Filmlabor Kft.1%
Magyar Filmgyártó Kft.25%+1 szavazat
MOVI Magyar Mozi és Videofilmgyár25%+1 szavazat
Magyar Szinkron és Video V.25%+1 szavazat
Pannónia Film Vállalat25%+1 szavazat
Kecskeméti Animációs Film Kft.1%
HUNGEXPO Rt.25%+1 szavazatrészben
Sportlétesítmények Vállalat100%igen
Szikra Nyomda Rt.25%+1 szavazatrészben
Athenaeum Nyomda Rt.25%+1 szavazat
Hírlapkiadó Vállalat5%
Bankok, pénzintézetek, biztosítók közül:
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.50%+1 szavazat
ÁB-AEGON Rt.5%
Hungária Biztosító Rt.5%
Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt.25%+1 szavazat
Magyar Hitel Bank Rt.25%+1 szavazat
Kereskedelmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Általános Értékforgalmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Budapest Bank Rt.25%+1 szavazat
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.25%+1 szavazat
Export Hitel Biztosító Rt.50%+1 szavazat
• Kivéve a közszolgáltató tevékenységei ellátó gazdálkodó szervezetek vagyontárgyai közül az 1990. évi LXV. törvény 107. § (1) bekezdés c)
pontjában nevezett vagyontárgyakat [figyelembe véve a (3) bekezdést is).

2. számú melléklet a 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelethez[7]

A tevékenység ellátásáért felelős miniszterhez tartozó, országos közszolgáltató tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezetek

ABC
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alá tartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez:
MÁV Magyar Államvasutak Rt.100%igen
GYSEV Rt., és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt.25%+1 szavazat
Magyar Posta Vállalat100%igen
VOLÁNBUSZ Rt. (kizárólag személyszállításra vonatkozóan)50%+1 szavazatigen
Vértes Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kisalföld Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Alba Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Vasi Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Zala Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kapos Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Pannon Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Gemenc Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Bács Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Kunság Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Mátra Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Hatvani Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Agria Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Nógrád Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Borsod Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Hajdú Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Szabolcs Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Körös Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Jászkun Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Tisza Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Várpalotai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Balatonfüredi Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Sümegi Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Pápai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Dudari Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Ajkai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Tapolcai Volán Kft.50%+1 szavazatigen
Balaton Volán Rt.50%+1 szavazatigen
Regionális Vízmű Rt.-k:
Észak-magyarországi50%+1 szavazatigen
Dunántúli50%+1 szavazatigen
Tiszamenti50%+1 szavazatigen
Dunamenti50%+1 szavazatigen
Észak-dunántúli50%+1 szavazatigen
[8]
ABc
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alá tartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Igazságügyminiszterhez:
Dunai Tömegcikkipari Vállalat100%
Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyár100%
Kalocsai Konfekcióipari Vállalat100%
Alföldi Bútorgyár100%
Ipoly Cipőgyár100%
Budapesti Faipari Vállalat100%
Sopronkőhidai Szövőgyár100%
Dunai Vegyesipari Vállalat100%
Börzsöny Vegyesipari Vállalat100%
Állampusztai Célgazdaság100%
Annamajori Célgazdaság100%
Pálhalmai Célgazdaság100%
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)50%+1 szavazat
Honvédelmi miniszterhez:
HM Budapesti Erdőgazdaság Rt.100%
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt.100%
HM Kaszói Erdőgazdaság Rt.100%
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt.100%
HM ARZENAL Elektromechanikai Rt.100%
HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Rt.100%
HM CENTRAL Mosodák Rt.100%
HM Elektronikai Igazgatóság Rt.100%
HM Kadar Rádiótechnikai Rt.100%
Népjóléti miniszterhez:
Munkaterápiás Intézet, Pomáz100%
Fővárosi Kézműipari Rt.50%+1 szavazat
Fővárosi Kézműipari Vállalat Zsanett Leányvállalata50%+1 szavazat
Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Kft.50%+1 szavazat
ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.50%+1 szavazat
Szegedi Fonalfeldolgozó Kft.50%+1 szavazat
Agóra Ipari Kft. (Pécs)50%+1 szavazat
NETT-PACK Kft. (Szombathely)50%+1 szavazat
Hatvani Vegyesipari Centrum Kft.50%+1 szavazat]
Pénzügyminiszterhez:
REORG Rt.100%
[9]
ABC
Társaság neveTársaság jegyzett tőkéjének
és a tartós állami üzletrésznek
aránya, legalacsonyabb
mértéke
Végez-e
az 1991. évi XVI. tv.
(koncessziós) hatálya alátartozó
tevékenységet állami
többségi tulajdon
alapján
Állami Fejlesztési Intézet100%
Hitelgarancia Rt.25%+1 szavazat
Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt.50%+1 szavazat
Szerencsejáték Rt.100%igen
Miniszterelnöki Hivatalhoz:
Közlöny- és Lapkiadó Kft.100%
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszteréhez:
TESCO Kft.50%+1 szavazat
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt.50%+1 szavazat
Földművelésügyi miniszterhez:
ATKV Rt.25%+1 szavazat
ATV Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Vállalat50%+1 szavazat
OMTV Országos Mesterséges Termékenyítő Vállalat50%+1 szavazat
Concordia Rt.25%+1 szavazat
Zöldségtermesztési Kutatási Intézet Rt.25%+1 szavazat
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatási Fejlesztési Vállalat25%+1 szavazat
Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat25%+1 szavazat
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.25%+1 szavazat
Kartográfiai Vállalat25%+1 szavazat
Agroster Besugárzó Kft.25%+1 szavazat
Vetőmag Kereskedőház Rt.25%+1 szavazat
Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterhez:
Hortobágyi Á. G.100%
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Rt.50%+1 szavazat
Művelődési és közoktatási miniszterhez:
Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat50%+1 szavazat
Kommunális Beruházási Vállalat25%+1 szavazat
Könyvtárellátó Vállalat50%+1 szavazat

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.01.01.

[2] Megállapította a 185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[3] Módosította a 189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet) valamint 2. §-a. Hatályos 1995.01.01.

[4] Módosította a 189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 1995.01.01.

[5] Módosította a 189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 1995.01.01.

[6] Módosította a 76/1994. (V. 17.) Korm. rendelet 2-3. §-a. Hatályos 1994.05.17.

[7] Megállapította a 185/1993. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1994.01.01.

[8] Módosította a 189/1994. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1995.01.01.

[9] Módosította a 36/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1995.04.08.

Tartalomjegyzék