Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

11/1994. (IV. 6.) PM rendelet

a külföldiek magyarországi beutazásához, tartózkodásához szükséges anyagi fedezet nagyságáról

A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 64. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A devizakülföldi természetes személynek - a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásról szóló 1993. évi LXXXVI. törvényben előírt esetben - minden egyes beutazása alkalmával 1000 forinttal vagy annak megfelelő összegű konvertibilis fizetőeszközzel kell rendelkeznie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forintösszeget a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett hivatalos devizaárfolyamon kell a beutazáskor átszámítani.

2. § Ez a rendelet 1994. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Szabó Iván s. k.,

pénzügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § (1) bekezdése a 13/1994. (IV. 29.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.