1/1994. (I. 7.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályainak módosításáról

A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló, többször módosított 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM utasítás a következő 51/A. §-sal egészül ki:

"51/A. § (1) A megyei bíróság elnöke elrendelheti, hogy - ahol a feltételek erre adottak - a bíróság a lajstromot és a mutatókönyvet számítógépen vezesse. Ebben az esetben kizárólag az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott számítógépes program használható.

(2) Számítógépen vezetett lajstrom és mutatókönyv esetében az adatok védelme érdekében a kezelőiroda naponta két példányban köteles az adatokat számítástechnikai adathordozóra menteni és a két példányt egymástól elkülönítetten, az eredeti adatbázis tárolási helyétől eltérő helyen, a bíróságon tárolni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Balsai István s. k.,

igazságügy-miniszter