1994. évi XXVI. törvény

a helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről[1]

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ctv.) kiegészítéséről a következő törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új induló beruházásaikhoz az 1994-ben és az azt követő években járó támogatás mértékét önkormányzatonként és címenként a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a törvény 2 számú mellékletében felsorolt önkormányzatok.

3. § A Ctv. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvénynek az 1996. évtől támogatható célok körét és az igénybejelentés feltételeit tartalmazó módosítására a törvényjavaslatot 1994. szeptember 1-jéig nyújtsa be az Országgyűléshez.

(2) A helyi önkormányzatok az 1996. évi - támogatás szempontjából új induló - céltámogatási igényeiket az (1) bekezdés alapján alkotott törvényben meghatározott időponttól jelenthetik be."

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1994. évi XXVI. törvény 1. §-ához

1994. évi új címzett támogatások

Ezer Ft-ban

[2]
Sor-
szám
Az önkormányzat
neve
Az igény megnevezéseA
beruházás
összes
költsége
EbbőlAz igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját for-
rása
igényelt
támogatás
19941995199619971998
12345678
1 Apostagorvosi rendelő kialakítása12 0003 0009 (MM)9 0000000
2 Berettyóújfaluépület átalakítása múze-
ummá és könyvtárrá
58 30012 30046 00010 00015 00021 00000
3 Békés Megyei
Önkormányzat
Dévaványa, Körösújfalu,
arzénmentesítés
495 8753 000492 87510 000100 000150 000232 8750
4 Budapest, Fővárosi
Önkormányzat
Erzsébet Korház Utókezelő osztályának rekonstrukciója420 000320 000100 00060 00040 000000
5 Budapest, Fővárosi
Önkormányzat
Művész Színház, rekonstrukció tervezése41 000
6 Csömöráltalános iskola bővítés 5 tanteremmel25 0005 00020 00020 0000000
7 Debrecenszennyvíztisztító telep,
iszapkezelés
750 000250 000500 00030 00080 000190 000200 0000
8 EsztergomVaszary Kolos Kórház,
telephelyi rekonstrukció
1 800 000180 0001 620 00028 000100 000672 000820 0000
9 Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormány-
zat
Győr, közgyűjteményi
raktár kialakítás
30 00010 00020 00020 0000000
10 Heves Megyei
Önkormányzat
pszichiátriai betegek ott-
honának építése
970 00070 000900 00050 00070 000780 00000
11 Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Ön-
kormányzat
kötvény tőke és kamatterhe133 000146 000000
12 KiskunfélegyházaMűvelődési Központ re-
konstrukció
102 18037 18065 00021 00044 000000
13 MezőkovácsházaHunyadi János Gimnázi-
um bővítés 4 tanterem-
mel
9 0004 0005 0003 0002 000000
14 Miskolcszennyvíztisztító telep,
iszapkezelés
600 000120 000480 00038 000100 000172 000170 0000
[3]
Sor-
szám
Az önkormányzat
neve
Az igény megnevezéseA
beruházás
összes
költsége
EbbőlAz igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját for-
rása
igényelt
támogatás
1994199519961997199819992000
12345678
15 Nógrád Megyei
Önkormányzat
Megyei helyi rekonstrukció (radiológiai rekonstrukció és egyéb műszerfejlesztés, mosoda, hulladékégető, lapostetős épületek részbeni szigetelése, liftfelújítás, telefonközpont korszerűsítése, rendelőintézet épületgépészeti munkái, kazánház-hőközpontok, elektromos berendezések felújítása)1 643 000200 0001 443 00020 000100 000823 000500 0000
16 Nos/lop és Orosziáltalános iskola bővítés 4
tanteremmel kózös beruházásban
29 5004 50025 00012 00013 000000
17 ÓcsaBólyai Gimnázium, Ke-
reskedelmi Szakközépis-
kola. 5 tanterem építés
134 00010 000124 00018 00027 00079 00000
18 OroszlányLengyel J. Gimnázium
teljes rekonstrukció (25
tanterem)
214 648120 64894 00029 00023 00042 00000
19 Pásztóvárosi kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése228 000160 0001 068 00020 000100 000548 000400 0000
20 Ráckevegimnázium bővítés 2 tan-
teremmel
10 0001 0009 0009 0000000
21 Somogy Megyei
Önkormányzat
Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója1 080 000150 000930 00080 000250 000450 000150 0000
22 Tokajszakközépiskola építés
(16 tanterem)
501 10051 000450 00030 000120 000300 00000
23 Tolna Megyei
Önkormányzat
megyei kórház, rekonst-
rukciója ( új műtő és diag-
nosztikai tömb építése)
4 678 263223 0004 455 26352 000200 000900 0001 683 26301 500 000120 000
24 Vas Megyei
Önkormányzat
Markusovszky Kórház onkoradiológiai decentrum1 550 000150 0001 400 00050 000150 0001 200 00000
25 Zalai Megyei
Önkormányzat
Megyei Kórház rekonstrukciója II. ütem: belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, esecsemő- és gyermekosztály, pszichiátria, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat, élelmezés, diagnosztika ésrendelőintézet tetőszigetelése, gyógyszertár és raktár, részleges energiarekonstrukció2 100 00002 100 00040 000150 000560 000650 000700 000

2. számú melléklet az 1994. évi XXVI. törvény 2. §-ához

Kiutasított címzett támogatások

Sor-
szám
Az önkormányzat neveAz igény megnevezése
1Abádszalóktérségi földgázhálózat
2Alsónemesapáti, Nemesapáti, Kisbucsaorvosi rendelő, felújítás
3Bajavárosi kórház, diagnosztikai pavilon
4Balatonalmádi16 tant. ált. iskola, óvoda, konyha, könyvtár építés
5Balatonmáriafürdőbelterületi vízrendezés, rekonstrukció
6Balatonmáriafürdőfogorvosi rendelő létesítés
7Balmazújvároskülterületi lakott hely, vízellátás
8Balmazújváros5 oktatási intézmény fűtés korszerűsítés (gáz.)
Sor-
szám
Az önkormányzat neveAz igény megnevezése
9Balmazújvárosvárosrendezéshez telepvásárlás
10Balmazújvárosingatlanvásárlás idegenforgalmi célra
11Baranya Megyei ÖnkormányzatHarkány, gyógyfürdő kórház rekonstrukció
12Becskepedagógus szolgálati lakás építés
13Becskeműemlék épület helyreállítás
14Becskesportöltöző, kiszolgálók építés
15Becskeútépítés, helyreállítás
16Békés Megyei ÖnkormányzatDél-alföldi ivóvízprogram, többletköltség
17Békéscsababelterületi vízrendezés
18Békéscsabaszennyvíztisztító telep
19Bélmegyerfolyékony hulladék lerakó
20BerettyóújfaluMGSZ-től épület vásárlás, 50 férőhelyes óvoda
21Biharnagybajomegészségügyi közpt)nt létesítés
22Bissekönyvtár, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal rek.
23Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatmegyei kórház, rekonstrukció
24Budapest, Fővárosi ÖnkormányzatSzent János Kórház, rekonstrukció
25Budapest, Fővárosi ÖnkormányzatUzsoki utcai kórház, rekonstrukció
26Budapest, Fővárosi ÖnkormányzatMadách Színház rekonstrukció
27Budapest, Fővárosi Önkormányzathull. haszn. mű füstgáztisztító berendezés
28Budapest, X. kerületáltalános iskola bővítése 4 tanteremmel
29Celldömölkvárosi kórház, rekonstrukció
30Csánytérségi földgázhálózat
31Csengeráltalános iskolai sporttelep és tanuszoda építés
32Csengerravatalozó építés
33Csongrádóvoda, rekonstrukció
34Csongrádvárosi sporttelep építés
35Döbröceorvosi rendelő létesítés
36Döbröcekultúrház, egészségügyi egység, épület rekonstrukció
37Egervárosi uszoda építés
38Fehérgyarmatbelterületi vízrendezés
39Fehérgyarmat2 B kódú repülőtér építés
40Fülöpáltalános isk. 4 tanterem, konyha, kazánházépítés
41Fülöp288 m2-es tornaterem építés
42GalgagutaÚtépítés. helyreállítás
43Gannaorvosi rendelő létesítés
Sor-
szám
Az önkormányzat neveAz igény megnevezése
44Győrsövényházorvosi szolgálati lakás építés
45Gyomaendrődsportcsarnok, szellőztető berendezés
46Gyomaendrődvárosi fürdő víz visszaforgatás
47Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat8 tantermes új középiskolai komplexum építés
48GyulaEgészségügyi Főisk. 15 tanterem, 2 tornaterem építés
49Kalocsavárosi kórház, rekonstrukció
50Kaposújlakbelterületi vízrendezés
51KarcagKátai Gábor Kórház, rekonstrukció
52Kazincbarcikavárosi kórház, rekonstrukció
53Kisújszállásvízkezelés
54Kisújszállásházi szociális gondozó hálózat
55Komáromorvosi rendelő létesítés
56KomáromMóra Ferenc Általános Iskola, tanműhely építés
57Komáromgyors- és gépíró iskola, épületvásárlás
58Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatmegyei kórház, rendelőintézet létesítés
59Kozármislenyóvodabővítés 2 csoporttal
60KunszentmiklósKunbábonyi óvoda-iskola, felújítás
61Lébényforrástavak. felújítás
62Mátészalkavárosi kórház, rekonstrukció II. ütem
63Mernyebelterületi vízrendezés
64MezőkovácsházaEgyesített Gyógyító és Megelőző Intézet
65Mezőkovácsházaáltalános iskola. 8 tanterem építés
66Milotamozi. polg.m. hiv., művelődési ház, orvosi rendelő építés
67MiskolcSemmelweis Kórház, belgyógyászat
68MiskolcSemmelweis Kórház, elmeosztály rekonstrukció
69MiskolcSemmelweis Kórház, központi sterilizáló
70MiskolcSemmelweis Kórház, bőrgyógyászat rekonstrukció
71MiskolcSemmelweis Kórház, sebészet rekonstrukció
72Nagyivántérségi földgázhálózat
73NagykőrösFáskert utcai kórház, orvostechnológia
74Nagyvázsonytemplomtelő felújítás
75Napkororvosi rendelő, szolgálati lakás, egészségház építés
76NyírbátorBáthory Gimnázium bővítése 9 tanteremmel
77NyíregyházaKürt utcai 10 tantermes alapfokú zeneiskola építés
78Őcsényközségi 150 fh. étterem. 300 adagos konyha építés
Sor-
szám
Az önkormányzat neveAz igény megnevezése
79Oroszlány"Zöld-tömb" felújítása
80PécsPécsi Nemzeti Színház, rekonstrukció III. ütem
81Ráksiáltalános iskolai komplexum építés
82Salgótarjánkolóniapótló lakásépítés
83Sántosbelterületi vízrendezés
84Sarkadszilárd hulladék lerakó (új)
85Sióagárdáltalános iskola építés
86Somogy Megyei ÖnkormányzatKaposvár, megyei múzeum rekonstrukció
87Somogybabodbelterületi vízrendezés
88Szalántakultúrház, 444 m2 felújítás
89Szekszárd16 tant. áll. isk., konyha, étterem, sportpályák, építés
90Szentpéterszegfaluház, rekonstrukció
91Szilvásifj. klub. orv. rend., polg.m. hiv. vizesblokk kialakítása 176 m2
92Szurdokpüspökiáltalános iskola. 2 tanterem, konyha, étterem építés
93Szurdokpüspöki1 db életveszélyes általános iskola tanterem építés
94Tabdiművelődési ház tetőszerkezet felújítás
95Taktabájorvosi rendelő, tanácsadó, szolgálati lakás építés
96Taktaharkányszoc. gondozó, könyvtár, cigányszervezet iroda
97Tiszaderzsegészségügyi gép-műszer vásárlás
98Tiszaderzstérségi földgázhálózat
99Tiszaörstérségi földgázhálózat
100Tiszaszentimretérségi földgázhálózat
101Tiszaigarbelső gázhálózat
102Tomajmonostorabelső gázhálózat
103Vadnakultúrház, rekonstrukció
104Vadnaáltalános iskola, konyha bővítés, kiszolgáló hely.
105Várpalotaivóvíz, szennyvíz, gáz térségi program
106Varsányáltalános iskola bővítés 2 tanteremmel, felújítás
107Vas Megyei ÖnkormányzatHegyfalui Tüdőgyógyintézet
108Vas Megyei ÖnkormányzatSzentgotthárd, rehabilitációs kórház
109Vas Megyei Önkormányzatmegyei kórház, gazd. tömb
110Vas Megyei ÖnkormányzatSzombathely, Berzsenyi Könyvtár bővítés
111Vas Megyei ÖnkormányzatKőszeg, fogyatékosintézet rekonstrukciója
112Veszprémvarsányútépítés

Lábjegyzetek:

[1] A törvényi az Országgyűlés az 1994. március 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította az 1996. évi CXIX. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.12.26.

[3] Módosította az 1999. évi LIX. törvény 3. számú melléklet 1. pontja. Hatályos 1999.06.21.

Tartalomjegyzék