9/1994. (III. 11.) IKM rendelet

az államháztartás alrendszerének tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 70. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Idegenforgalmi Alap (a továbbiakban: Alap), valamint a költségvetés gazdálkodásának pénzforgalmát a CORVINBANK Ipari Fejlesztési Bank Részvénytársaságnál (a továbbiakban: Pénzintézet) vezetett bankszámlán kell bonyolítani.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket tartós betétként az Alap e Pénzintézetnél helyezi el.

2. §

Az Alap és a Pénzintézet egymással szembeni jogait és kötelezettségeit a Pénzintézettel kötött szerződésben kell megállapítani.

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter