1995. évi I. törvény

az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. § Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendeletnek az 1991. évi XXIII. törvény 3. §-ával megállapított 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ügyvéd tudományos, művészeti, irodalmi, oktatási és sporttevékenység kivételével nem állhat munkaviszonyban, és ezek, valamint közéleti választottbírói vagy egyéb jogi szakértelmet igénylő tevékenység kivételével nem folytathat más, munkaviszonynak nem minősülő kereső foglalkozást sem."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. január 31-i ülésnapján fogadta el.