27/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 4. §-ának e) pontja végrehajtása érdekében az 57. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A villamosenergia-termelőknek normatív üzemviteli és a mellékletben meghatározott biztonsági energiahordozó-készletét kell képezniük.

(2) E rendelet alkalmazásában normatív üzemviteli készlet:

a) a hagyományos energiahordozóval (szén, lignit, folyékony szénhidrogén) működő erőműveknél legalább 8 napi maximális termeléshez szükséges energiahordozó,

b) atomerőműnél 1996. december 31-ig legalább egyévi és 2000-től kétévi stratégiai üzemanyagkészlet.

2. §

Az e jogszabályban meghatározott készletezésből eredő költséget termelési költségként kell figyelembe venni.

3. §

(1) A villamosenergia-termelők tájékoztatják a szállítót, ha a normatív üzemviteli készletük bármilyen okból az 1. § (2) bekezdésében meghatározott mérték alá csökken, és emiatt a folyamatos villamosenergia-termelés veszélybe kerül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben és a villamosenergia-termelés veszélyeztetettségének időtartama alatt a szállító köteles felmérni a rendszerszintű tüzelőanyag- és energiaellátás helyzetét, és a veszélyeztetettség elhárítása érdekében a termelőkkel kötött szerződések keretein belül intézkedéseket kell kezdeményeznie.

4. §

(1) A biztonsági készlet akkor használható fel, ha egy vagy több erőmű normatív üzemviteli készlete várhatóan olyan mértékben csökken, hogy a villamos energia folyamatos termelését veszélyezteti.

(2) Az érintett erőmű kérelmére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélyezheti az e rendelet mellékletében meghatározott biztonsági készlet felhasználását. A szállító álláspontját is tartalmazó kérelmet írásban kell benyújtani a Hivatalhoz.

(3) A felhasznált biztonsági készlet visszapótlásáról a Hivatal határoz.

5. §[1]

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A mellékletben meghatározott biztonsági készletet kőolajtermékből és szénféleségekből 1998. január 1-jére, nukleáris energiahordozóból 2000. január 1-jére kell elérni.

Dunai Imre s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Melléklet a 27/1995. (VII. 25.) IKM rendelethez

A biztonsági készletek mértéke az egyes energiahordozó-féleségek esetén

1. Kőolajtermékek (fűtő-, tüzelő- és gázolaj)

A jelentős olajfelhasználással működő, nagy tárolókapacitással rendelkező erőművekben, a hozzájuk rendelt alábbi mennyiségű biztonsági kőolajtermék-készletek tartós tárolása kötelező:

2. Szénféleségek (kőszén, barnaszén, lignit)

A jelentős tüzelőanyag-felhasználással működő, nagy tárolókapacitású szén- (lignit-) tüzelésű erőművekben a hozzájuk rendelt alábbi mennyiségű szén (lignit) biztonsági készlet tárolása kötelező:

3. Nukleáris energiahordozó

A Paksi Atomerőmű Rt. biztonsági készleteként fokozatosan 2 évi szükségletnek megfelelő mennyiségű nukleáris energiahordozót kell tárolni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 59/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.12.28.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére