59/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet

az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 27/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról[1]

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 57. §-a (6) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 27/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 5. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A mellékletben meghatározott biztonsági készletet kőolajtermékből és szénféleségekből 1998. január 1-jére, nukleáris energiahordozóból 2000. január 1-jére kell elérni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Az 59/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet címe a 11/1997. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg