1995. évi XXXIX. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről[1]

A magántulajdonra épülő gazdasági viszonyok erősítése, az állami tulajdon csökkentésének ésszerű gyorsítása, az állami tulajdonban lévő vállalkozói vagyon piaci alapokon magántulajdonba juttatása, az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet[5]

V. Fejezet[6]

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

70. §[7]

71. §[8]

72. §[9]

72/A. §[10]

73. §[11]

74. §[12]

75. §[13]

76. § (1) Mentes az általános forgalmi adó alól az e törvény rendelkezései alapján az ÁPV Rt. által teljesített termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás.

(2)[14]

Hatálybalépés

77. §[15]

78. §[16]

Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez[17]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. május 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. május 17.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXIX. törvény 53. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1997.08.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CVI. törvény 58. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.09.25.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére