1995. évi LVIII. törvény

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról[1]

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének I. A) Termékek táblázatába felvett 14-2. és 14-3. termékszámokhoz (ITJ) tartozó szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

Termékszám
(ITJ)
MegnevezésA hatósági ár megállapította
"14-2Gőz áratelepülési önkormányzat - fő-
városban a Fővárosi Önkor-
mányzat - képviselő-testülete
Kivéve:
a közcélú villamosmű és
hőtermelő létesítménye
(fűtőműve) állal értékesí-
tett termékre
ipari és kereskedelmi minisz-
ter
14-3Melegített víz áratelepülési önkormányzat - fő-
városban a Fővárosi Önkor-
mányzat - képviselő - testülete
Kivéve:
a közcélú villamosmű és
hőtermelő létesítménye
(fűtőműve) által értékesí-
tett termékre
ipari és kereskedelmi minisz-
ter

2. § E törvény 1995. szeptember 1. napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995 június 20-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére