2/1996. (I. 12.) KHVM rendelet

a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 21/1993. (VIII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 21/1993. (VIII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértői engedély megadása iránti kérelem benyújtásához szakterületenként 4000 Ft, három vagy annál több szakterület megjelölése esetén 10 000 Ft eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díjat a szakértői engedély iránti kérelem elbírálására jogosult szerv által megjelölt számlára - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - kell befizetni."

2. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogorvoslati eljárási díja 2000 Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 10032000-01465464 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete költségvetési számlájára kell befizetni. A jogorvoslati eljárás díját a minisztérium visszatéríti, ha az eljárás során megállapítható, hogy a kérelem elutasítása jogsértő volt."

3. § A rendeletben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott szakértői engedély megadása iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

Dr. Gyurkovics Sándor s.k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi közigazgatási államtitkár

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére