Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2/1996. (I. 12.) KHVM rendelet

a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 21/1993. (VIII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről szóló 21/1993. (VIII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértői engedély megadása iránti kérelem benyújtásához szakterületenként 4000 Ft, három vagy annál több szakterület megjelölése esetén 10 000 Ft eljárási díjat kell fizetni. Az eljárási díjat a szakértői engedély iránti kérelem elbírálására jogosult szerv által megjelölt számlára - a kérelem benyújtásával egyidejűleg - kell befizetni."

2. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogorvoslati eljárási díja 2000 Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 10032000-01465464 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete költségvetési számlájára kell befizetni. A jogorvoslati eljárás díját a minisztérium visszatéríti, ha az eljárás során megállapítható, hogy a kérelem elutasítása jogsértő volt."

3. § A rendeletben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott szakértői engedély megadása iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

Dr. Gyurkovics Sándor s.k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi közigazgatási államtitkár