3/1996. (IV. 3.) IM rendelet

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet szövege beiktatva a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet megfelelő szakaszainál.