1996. évi LXXII. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról[1]

1. § A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 98. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(2) A közigazgatási hivatal vezetője a fővárosban és a megyében]

"c) ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket;"

2. § E törvény 1997. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 96. §-ának e) pontja, a 98. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjai, valamint a 100. §-a hatályát veszti.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. október 1-jei ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére