130/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet

az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) Az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a korábbi c)-d) pontok jelölése d)-e) pontokra változik, továbbá az (1) bekezdés utolsó fordulatában az "a)-d)" pontra való utalás "a)-e)" pontra változik:

[(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési forrás terhére költségvetési támogatás az alábbi formákban nyújtható:]

"c) éven túli lejáratú forgóeszköz hitel kamattámogatása;"

(2) Az R. 2. §-ának (8) bekezdése a következők szerint módosul:

"(8) Kamattámogatás - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak olyan hitelszerződés után vehető igénybe, amelyben

a) a 2. § (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontja tekintetében a fizetendő kamat mértéke legfeljebb négy százalékponttal haladja meg a hitelszerződés megkötésének (megújításának) időpontjában érvényes jegybanki alapkamatot;

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a teljes hiteldíj a támogatás időszaka alatt nem haladja meg a jegybanki alapkamat plusz öt százalékpont mértéket, amely magában foglalja a kezelési költséget és egyéb járulékos díjakat is;

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a pénzintézet egyéves törlesztési haladékot engedélyez, illetőleg a garantőr intézmények által érvényesített kezességvállalási díj nem haladja meg az alapszabályban rögzített, de legfeljebb a másfél százalékos mértéket;

d) az egy évet meghaladó futamidejű hitelszerződés esetén a tárgyévben a hitelszerződés megkötésekor, az azt követő években a január 1-jén érvényes jegybanki alapkamatot kell a támogatás szempontjából irányadónak tekinteni;"

2. § Az R. 4. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja a következők szerint módosul:

[(1) A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság:]

"a) a 2. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerint végleges juttatásként, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást egyéb bevételként elkülönítetten kell elszámolni;

b) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni;"

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére