1997. évi LXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 1. és 5. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1997. évi LXXVII. törvényhez

1. A tv. 1. számú mellékletének XI. és XXI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet számCím számAlcím számElőir. csop. számKiemelt e. sz.Fejezet névCímnévAlcím névElőir.csop. névKIADÁSOKEredeti előirányzatJavasolt módosítás (+,-)Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
XXI.Népjóléti Minisztérium
2Népegészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 348,0+129,05 477,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 293,0+53,02 346,0
3Dologi kiadások2 993,7+311,03 304,7
XXI.9220Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése400,0+100,0500,0
XXI.9238Családsegítő központok fejlesztése350,0+200,0550,0
XI.Belügyminisztérium
23Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
4Központosított előirányzatok
7Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka4 000,0-793,03 207,0

2. A tv. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat számaCélIgénybevétel feltételeiTámogatási keret
7Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartalékaA tartalék a szociális és gyermekjóléti normatíva emelésére szolgál, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény életbelépésével összefüggésben. A törvény alapján a települési önkormányzatok részére az elosztás feltételeit a népjóléti, a belügy- és a pénzügyminiszter együttes rendeletben határozzák meg3 207,0

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 15-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék