1998. évi XXIV. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról[1]

1. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 41. §-a (5) bekezdésének c)-e) pontja és a bekezdés záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ásványolaj adóraktárra adóraktári engedély akkor adható, ha adóraktáranként)

"c) az olefingyárban legalább 1500 m3,

d) a cseppfolyós gáztöltőn, valamint a repülőtéri adóraktárban legalább 300 m3,

e) az üzemanyag-tárolóban legalább 50 000 m3

a talajjal egybeépített, vagy a talajhoz rögzített, az illetékes hatóság által engedélyezett és - a cseppfolyós gáztöltő és az olefingyár kivételével - hitelesített tárolótartály áll rendelkezésre."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 10-i ülésnapján fogadta el.